STIFTELSEN KONTROLLRÅDET

Adresse: Rådhusgata 4, 0151 OSLO

Telefonummer: 46446098

De tilbyr våre tjenester til det offentlige og private næringsliv. Vårt kjerneområde er sertifisering og av byggevarer med formål å dekke kravet til produktdokumentasjon som angitt i Teknisk Forskrift 10 kap. 3. De administrerDeer sertifiseringsordninger innen byggevareområdet og omkring 750 bedrifter er tilsluttet våre ulike ordninger. Ved å følge denne lenken finner du en kort presentasjon av Kontrollrådet og vår virksomhet. 

 

 

Kontrollrådet ble etablert i desember 1967 med formål å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betongområdet. Senere ble virksomheten utvidet med en rekke frivillige ordninger på produktområder tilknyttet betong.

 

Kontrollrådet er i dag etablert som en privat, næringsdrivende stiftelse med formål å være et ledende teknisk kontrollorgan innen sine virksomhetsområder. Formålet med virksomheten er således i stor grad knyttet opp mot kapittel 3 i Teknisk Forskrift 10. Det vil imidlertid fortsatt være en viktig oppgave for oss å dekke markedets behov for frivillige sertifiseringsordninger innen de områder De arbeider. 

 

Kontrollrådet er både utpekt som teknisk kontrollorgan av Statens bygningstekniske etat og akkreditert for sertifisering av produkter, kvalitetsstyringssystemer og miljøstyriingssystemer innenfor de fleste av våre virksomhetsområder.

 

De driver i dag godkjennings- og sertifiseringsordninger innen følgende områder:

 

Kvalitetsstyringssystem

 

Miljøstyringssystem

 

Klasse A - Fabrikkblandet betong

 

Klasse B - Betongprodukter til husbygging 

 

Klasse C - Rør og kummer 

 

Klasse D - Betongelementer

 

Klasse F - Lettbetong 

 

Klasse G - Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer

 

Klasse H - Laboratorier 

 

Klasse K - Armeringsstål og stålkomponenter 

 

Klasse L - Produkter av støpejern 

 

Klasse M - Sement 

 

Klasse N - Gate-, vei- og parkprodukter av betong 

 

Klasse P - Tilslag 

 

Klasse R - Mørtler

 

Klasse S - Asfalt og tilhørende bindemidler

FIRMAINFORMASJON

STIFTELSEN KONTROLLRÅDET

Bransje:Teknisk prøving og analyse

Org. nr:960496760

Stiftet:17. 12. 1967

Registrert:20. 02. 1995

Keywords:Fabrikkblandet betong, Betongprodukter til husbygging, Rør og kummer

STIFTELSEN KONTROLLRÅDET

Telefonummer: 46446098

Adresse: Rådhusgata 4, 0151 OSLO

Skriv omtale av STIFTELSEN KONTROLLRÅDET

Skriv omtale av STIFTELSEN KONTROLLRÅDET

Din vurdering av bedriften

Omtaler av STIFTELSEN KONTROLLRÅDET (1)

Tilbyr tjenester til det offentlige og private næringsliv

Stian Larsen , 21. 05. 2015

Kjerneområde er sertifisering og av byggevarer med formål å dekke kravet til produktdokumentasjon som angitt i Teknisk Forskrift 10 kap. 3. De administrerer sertifiseringsordninger innen byggevareområdet og omkring 750 bedrifter er tilsluttet deres ulike ordninger. Kontrollrådet ble etablert i desember 1967 med formål å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betongområdet. Senere ble virksomheten utvidet med en rekke frivillige ordninger på produktområder tilknyttet betong. Kontrollrådet er i dag etablert som en privat, næringsdrivende stiftelse med formål å være et ledende teknisk kontrollorgan innen sine virksomhetsområder. Formålet med virksomheten er således i stor grad knyttet opp mot kapittel 3 i Teknisk Forskrift 10. Det vil imidlertid fortsatt være en viktig oppgave å dekke markedets behov for frivillige sertifiseringsordninger innen sitt fag. Kontrollrådet er både utpekt som teknisk kontrollorgan av Statens bygningstekniske etat og akkreditert for sertifisering av produkter, kvalitetsstyringssystemer og miljøstyriingssystemer innenfor de fleste av virksomhetsområdene. De driver i dag godkjennings- og sertifiseringsordninger innen følgende områder: Kvalitetsstyringssystem Miljøstyringssystem Klasse A - Fabrikkblandet betong Klasse B - Betongprodukter til husbygging Klasse C - Rør og kummer Klasse D - Betongelementer Klasse F - Lettbetong Klasse G - Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer Klasse H - Laboratorier Klasse K - Armeringsstål og stålkomponenter Klasse L - Produkter av støpejern Klasse M - Sement Klasse N - Gate-, vei- og parkprodukter av betong Klasse P - Tilslag Klasse R - Mørtler Klasse S - Asfalt og tilhørende bindemidler