SSG NORGE AS

Adresse: Ole Deviks vei 26, 0666 OSLO

Telefonummer: 03360

SSG Skadeservicerykker inn når brannvesenet rykker ut.

 

Mer enn 200.000 skader etter brann blir meldt til forsikringsselskapene hvert år. Totalt blir det utbetalt flere milliarder kroner i erstatning etter skadene.

SSG Skadeservicehar erfarne medarbeidere som rykker inn på brann-stedet med markedets beste utstyr med sikte på å begrense skadeomfanget mest mulig, etter at brannvesenet har utført sin del av jobben.

 

En vannskade kan se verre ut enn den er

 

Et kraftig regnvær kan raskt forårsake at kjellere fylles med vann til huseiernes store fortvilelse. Ekstrem snøsmelting i kombinasjon med regnvær kan føre til flom som kan ramme tusenvis av hus. Dette er ikke skrekkscenarier, men noe som inntreffer hvert år i større og mindre skala, og vil i følge klimaeksperter inntreffe stadig oftere i årene som kommer. Tar vi med rør som fryser i ekstrem kulde og vaskemaskiner og oppvaskmaskiner som plutselig svikter ser man snart hvilke store problemer hver og en kan bli utsatt for.

Hvert år utbetaler forsikringsselskapene milliarder av kroner i erstatning til private huseiere samt mindre og store industribedrifter etter vannskader. Men i et ekstremt flomår som 1995 var utbetalingen til naturskade nærmere en milliard kroner mot bare 39 mill. kroner i 2001. Man vet aldri når den store katastrofen inntreffer.

SSG Skadeservicehar erfarne medarbeidere som vet hva som skal gjøres når vannskader oppstår. Ved hjelp av hypermoderne tørkeutstyr vil de utbedre skaden på best mulig måte. Dessuten vurderes alltid muligheten for å redde verdier for å begrense skadeomfanget.

 

Soppsanering, muggsanering – SSG Skadeserviceutfører kvalitetssanering

 

SSG Skadesanering utfører effektiv soppsanering og muggsanering. Dersom bygninger er plaget av sopp og mugg er det avgjørende å stoppe angrepet i tide. Mye fuktighet gir optimale betingelser for at sopp og mugg kan spre seg og resultere i store skader. Ikke bare bygningens konstruksjon, men også inneklimaet påvirkes av et slikt angrep. Noe som kan ende med å bli meget kostbart om det ikke stoppes. SSG Skadeserviceer spesialist på soppsanering og muggsanering. Vi sørger for at vekstbetingelsene elimineres eller reduseres betydelig.

 

Soppsanering, muggsanering –

angrepet kan være verre enn du tror

Sopp og mugg kan under de rette betingelsene spre seg veldig raskt – og gjerne uoppdaget. Det kan derfor ta lang tid før man oppdager skaden. Er skaden oppdaget er det viktig å sette i gang soppsanering og muggsanering umiddelbart for å forhindre ytterligere spredning. SSG Skadeservicehar spesialutstyr for å oppspore og måle fuktighet slik at saneringen blir så effektiv som mulig. Dette er nødvendig for å hindre ny oppblomstring av sopp og mugg. SSG Skadeservicehar spesialkompetanse på området og alt det nødvendige utstyret for å utføre soppsanering og muggsanering. Har du spørsmål vedrørende soppsanering og muggsanering er det bare å ta kontakt.

 

Fuktskader, fuktsanering, fuktmåling – SSG Skadeservice

 

Opplever du fuktskader og har behov for fuktmåling og fuktsanering? SSG Skadeserviceer eksperter på området. Vi utfører fuktsanering og fuktmåling etter større og mindre vannlekkasjer og oversvømmelser. Fuktsanering er en krevende jobb, men SSG Skadeservicehar den nødvendige ekspertisen og det rette utstyret. Dersom uheldet er ute er det avgjørende at det tas grundig hånd om fuktskader slik at det ikke kommer mugg og sopp i gulv, vegger eller tak. Føniks Skadeservice er det riktige valget for utføring av fuktmåling og fuktsanering i forbindelse med både større og mindre fuktskader.

 

Fuktskader, fuktsanering, fuktmåling – problemene kommer oftest fra kjelleren

Problemer med fuktskader kommer ofte fra kjelleren. Det skyldes gjerne dårlig byggekonstruksjon, og derfor kan det bli nødvendig med fuktmåling og fuktsanering. Er den relative fuktigheten over 70 % kan dette gi anledning til fuktskader. Noe som kan påvirke inneklimaet og svekke konstruksjoner i betydelig omfang. Opplever du stor fuktighet inne er det derfor tilrådelig med fuktmåling og fuktsanering slik at det ikke resulterer i omfattende fuktskader. SSG Skadeserviceer eksperter på området, og vi tilbyr god service og resultater i beste kvalitet etter fuktskader. Har du spørsmål vedrørende fuktmåling eller fuktsanering er det bare å ta kontakt.

 

Asbest, sanering, kartlegging – SSG Skadeservicehar spesialister på området

 

SSG Skadeservicetilbyr kartlegging og sanering av asbest. Asbest utgjør i dag fortsatt et problem i eldre bygninger – selv om det i dag er forbudt som bygningsmateriale. Derfor er det viktig å få utført kartlegging og sanering av asbest. Vi skal ikke gå mer enn noen tiår tilbake så var det helt vanlig å bruke asbest både som bygningsmateriale og til isolasjon. Skal bygninger av eldre dato pusses opp eller rehabiliteres er det nødvendig å fjerne all asbest. Dette krever stor ekspertise og omfattende sikkerhetsforanstaltninger. Hos SSG Skadeservice kan vi tilby markedets beste kartlegging og sanering av asbest

 

Asbest, sanering, kartlegging – sikkerhet er viktig

Det stilles strenge krav til de som skal jobbe med å fjerne asbesten, og strenge regler til utstyr er fastsatt av myndighetene. Derfor er det avgjørende å velge en aktør innen kartlegging og sanering av asbest som har den nødvendige profesjonalismen og ekspertisen. SSG Skadeservicelegger selvsagt vekt på å følge reglene for kartlegging og sanering av asbest, og dette er din garanti for å få et resultat av beste kvalitet. Vi utfører primært asbestsanering for stat, kommuner, entreprenør og gårdeiere. Har du spørsmål vedrørende kartlegging og sanering av asbest er det bare å ta kontakt.

 

PCB-sanering – la SSG Skadeservicegjøre jobben

 

Har du behov for PCB-sanering? SSG Skadeserviceer eksperter på området. Vi utfører PCB-sanering i henhold til forskrifter om farlig avfall. PBC-sanering er en krevende, men nødvendig jobb, siden PBC er giftig, kreftfremkallende og kan medføre alvorlige skader i kroppen. PCB-sanering av SSG Skadeservice betyr at du lar spesialister på området utføre oppgaven. Det betyr at vi benytter spesialutstyr og overholder de strenge krav til PCB-sanering. Dette er din og vår garanti for at jobben utføres profesjonelt og tilfredsstillende. Noe som er helt avgjørende for en effektiv PCB-sanering som fjerner all PCB. Selv om mye PCB har blitt fjernet med årene er det fortsatt behov for sanering.

 

PCB-sanering – PCB er fortsatt utbredt

I Norge har PCB blitt benyttet i flere årtier frem til 1980-tallet. Bruksområdet for PCB har primært vært store kondensatorer og transformatorer – noe som nå er samlet inn og destruert. Men PCB-sanering er fortsatt nødvendig. Fremdeles finnes PCB i en del elektriske produkter og bygningsmaterialer. Derfor har SSG Skadeservicespesialisert seg på området. Ønsker du PCB-sanering av beste kvalitet? Da skal du velge PCB-sanering av SSG Skadeservice. Vi utfører primært PCB-sanering for stat, kommuner entreprenører og gårdeiere. Har du spørsmål vedrørende PCB-sanering er det bare å ta kontakt.

FIRMAINFORMASJON

SSG NORGE AS

Bransje:Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Org. nr:884367522

Stiftet:21. 03. 2002

Registrert:04. 04. 2002

Keywords:Brannskader, Vannskader, PCB sanering, Soppsanering, Asbestsanering, Fuktsanering, Uværsskade, Hærverksskade, Forurensingsskade, Sopp- og råteskader, Eiendomservice, Håndverkstjenester, Vaktmestertjenester, Fasaderens, Graffitirens, Høyderengjøring og høydeservice, Ventilasjons- og sjaktrens, Industriservice, Produksjonsrengjøring, Spesialrengjøring, Tørrisblåsing, Høyderengjøring og høydeservice, Ventilasjons- og sjaktrens, Olje- og kjemikalieutslipp

SSG NORGE AS

Telefonummer: 03360

Adresse: Ole Deviks vei 26, 0666 OSLO

Skriv omtale av SSG NORGE AS

Skriv omtale av SSG NORGE AS

Din vurdering av bedriften